Professionals in het notariaat
 
   

 

Registergoederenpraktijk

Een woning of grond (ver)kopen

Als u een woning of grond gaat kopen of verkopen dan wilt u zeker zijn dat alles goed geregeld is en u niet voor verrassingen komt te staan. Het gaat tenslotte om veel geld. Daarom is het belangrijk zaken als verborgen gebreken, een voorbehoud van financiering, vervuilde grond, de zaken die in de leveringsomvang horen en andere onderwerpen helder op papier te hebben.

Wij kunnen u helpen met de volgende diensten:

Leveringsakte
Op basis van de inhoud van koopakte wordt de leveringsakte opgemaakt en door verkoper, koper en notaris ondertekent. Door de ondertekening van de leveringsakte, gevolgd door inschrijving van de akte bij het kadaster gaat het eigendom over op de koper. Vaak zijn hiermee grote bedragen gemoeid. Het is dan ook belangrijk dat dit proces zorgvuldig verloopt.  Leveringsakten kunnen erg gecompliceerd zijn. Wij helpen u graag. Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Hypotheekakte
U heeft een nieuw huis gekocht. De bank leent u het geld en vestigt daarvoor een hypotheek op uw nieuwe huis.
In de hypotheekakte worden de afspraken tussen u en de hypotheekverstrekker vastgelegd. In de hypotheekakte worden het bedrag dat u leent, het rentepercentage, de looptijd van uw lening, de aflossingen en de overige condities waaronder u het geld leent van de bank vastgelegd. De hypotheekakte wordt door u én uw hypotheekverstrekker ondertekend. Wij regelen voor u dat uw afspraken met de bank correct worden uitgevoerd.

Appartementsrecht
U bent van plan een flat, een penthouse of misschien wel een leuk vakantiehuis op een complex te gaan kopen. Voor u dat gaat doen wilt u natuurlijk graag weten wat u allemaal wel en niet mag. Hoe hoog de servicekosten zijn en welke kosten hierin allemaal zijn begrepen. Hoe het zit met het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Kortom een hele hoop vragen.
Het zogenaamde appartementsrecht geeft u het exclusieve recht op een bepaald gedeelte in het complex en het medegebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Door de aankoop wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Wilt u duidelijkheid met betrekking tot uw rechten en verplichtingen? Wij kunnen u hierover informeren. Ook kunnen wij voor het opmaken van een splitsingsakte zorgdragen. 

Erfpacht
Als u een huis, een bedrijf of een stuk grond wilt kopen kunt u te maken krijgen met erfpacht. In dat geval is de grond onder het huis, het bedrijf of de tuin eigendom van een ander. Als erfpachter heeft u dan het recht om de grond gedurende een bepaalde periode van een ander te gebruiken. Gedurende de duur van het recht van erfpacht heeft u min of meer dezelfde rechten als een eigenaar. Een belangrijk verschil is dat u niets mag doen wat de waarde van de grond kan doen verminderen.
In de meeste gevallen heeft u te maken met een gemeente die voor het gebruik van de grond een jaarlijks terugkerend bedrag vraagt, de zogenaamde erfpachtcanon. Het is van groot belang rekening te houden met deze kosten, wanneer u uw totale woonlasten gaat bepalen. In sommige gevallen is het mogelijk de jaarlijks verschuldigde erfpachtcanon voor een langere periode af te kopen.
Voor u is het belangrijk te weten met wat voor contract of met welke voorwaarden u te maken krijgt. Wij voorzien u graag van een deskundig advies.

designed by R. Brunsveld van Hulten