Professionals in het notariaat
 
   

 

Familiepraktijk

Samenwonen
U heeft besloten om te gaan samenwonen, van harte gefeliciteerd! Als samenwoners gaat u natuurlijk voor zonnige tijden. Maar juist voor eventuele mindere tijden is het handig om afspraken gemaakt te hebben. Ook kan het soms financieel aantrekkelijk zijn om zaken vastgelegd te hebben.

U kunt denken aan afspraken over de verdeling van de inkomsten, de kosten van de huishouding en de eigendom van de gezamenlijke woning. Minstens zo belangrijk zijn de afspraken over wat er gebeurd mocht u uit elkaar gaan; wie er in de woning blijft, wat er met de gezamenlijke goederen gebeurt en de voogdij over eventuele kinderen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wij helpen u om voor u beide de afspraken goed op papier te zetten. Zodat u zich weer kunt richten op zonnige tijden.
Wij kunnen u en uw partner helpen met de volgende diensten:

Samenlevingscontract
Het is een grote stap in uw leven. Het klikt zo goed met uw nieuwe partner, dat u besluit te gaan samenwonen. Naast praktische gevolgen hebben uw plannen ook diverse juridische en financiële consequenties. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over hoe de huishoudkosten verdeeld worden en over de inboedel. Wat moet er gebeuren als u besluit weer uit elkaar te gaan, wanneer één van u beiden komt te overlijden. En hoe zit het eigenlijk met opgebouwde pensioenrechten?
Veel afspraken kunt u vastleggen in een samenlevingscontract. Toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Trouwen
U wilt gaan trouwen? Van harte gefeliciteerd! Als u samen besloten heeft het huwelijksbootje in te stappen dan wilt u waarschijnlijk graag samen uw zaken regelen voor nu en in de toekomst. Mocht u of uw partner van plan zijn een eigen bedrijf te beginnen of één van u  liever een bepaald vermogen privé houden dan kunt u hierover afspraken laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden.

Zijn er al kinderen of wilt u in de toekomst kinderen? Dan kunt u laten vastleggen wie voor uw kinderen zorgt als u en uw partner iets overkomt of hoe u uw nalatenschap wenst te verdelen.

Wij kunnen u helpen met de volgende diensten:

Huwelijkse voorwaarden
Als u gaat trouwen zonder verdere regeling, huwt u in gemeenschap van goederen. Als u hiervan af wenst te wijken, kunt u met behulp van huwelijkse voorwaarden de financiële gevolgen van uw huwelijk regelen. Met huwelijkse voorwaarden kunt u bijvoorbeeld uw onderneming tegen echtscheiding, of uw partner tegen de financiële gevolgen van uw onderneming beschermen.
Ook kunt u vastleggen hoe u uw inkomen en vermogen wenst te delen, of hoe u de verdeling van pensioen regelt in geval van echtscheiding. Een juiste inrichting van uw huwelijkse voorwaarden kan u tevens een belastingbesparing opleveren.
Wij kunnen u en uw partner helpen de zaken duidelijk op papier te zetten volgens uw eigen wensen.

Testament
In een testament kunt u vastleggen op welke wijze na uw overlijden uw vermogen verdeeld dient te worden.
In uw testament kunnen zaken worden geregeld als:
- Aan wie u uw bezittingen (en schulden) wilt nalaten.
- Aan welke personen u bepaalde voorwerpen of geldbedragen wilt nalaten.
- De positie van de langstlevende echtgenoot.
- De voogdij over de kinderen.
- De instelling van een bewind.
- De onterfing van bepaalde personen.
- Wie uw nalatenschap afhandelt.
- Uw wensen met betrekking tot uw begrafenis of crematie.

Voogdij
Een situatie waar u liever niet bij stil staat. Uw kind blijft alleen achter. 
Wanneer uw kind op dat moment nog geen 18 jaar is, heeft niemand meer het ouderlijk gezag over het kind. De rechter is op dat moment bevoegd een voogd aan te wijzen. In het geval u jonge kinderen heeft is het belangrijk dat u het voogdijschap regelt. Voor uw kind het beste. Anders zal de rechter een beslissing moeten nemen. Een bij een notaris opgemaakte voogdijakte kan dit voorkomen.
Wij kunnen voor u een voogdijakte opmaken. De voogdijbenoeming kan ook onderdeel zijn van een meeromvattend testament.

Overlijden

Zodra er iemand in uw nabije omgeving overlijdt komen er naast alle emoties helaas veel zaken naar voren die ondanks alles geregeld dienen te worden. U kunt als erfgenaam met een testament te maken krijgen, de successieaangifte dient te worden gedaan en de nalatenschap zal verdeeld moeten worden. Wij kunnen u hierbij helpen.

Ook als u uw eigen zaken voor later wilt vastleggen kunnen wij u helpen. Denk hierbij aan vastlegging van aan wie u iets nalaat, hoe het zit met eventuele voogdij over uw kinderen of hoe u op een fiscaal aantrekkelijke manier schenkingen kunt doen aan uw kinderen. Stuk voor stuk thema’s die om een gedegen advies en vastlegging vragen.

Als u een dierbare heeft verloren kunnen wij u behulpzaam zijn met de volgende diensten:

Verklaring van erfrecht
Een familielid overlijdt. Een aantal praktische zaken moet gewoon doorgang kunnen vinden. Maar wie is hiertoe bevoegd? Wie mag er bijvoorbeeld beschikken over de bankrekeningen van de overledene?
De verklaring van erfrecht beschrijft wie er overleden is, wie de erfgenamen zijn (op grond van de wet en/of een testament) en wie bevoegd is deze nalatenschap af te wikkelen.
U heeft een verklaring van erfrecht nodig als u zich wilt legitimeren als erfgenaam.
Daarnaast vragen banken vaak om een verklaring van erfrecht, om te zien wie bevoegd is om over de rekeningen van de overledene te beschikken.
Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de afgifte van een verklaring van erfrecht.

Nalatenschap
Iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden. De omvangrijke nalatenschap bestaat uit diverse bezittingen en schulden. Die dienen verdeeld te worden over de erfgenamen. Vaak geen eenvoudige klus. Heeft de overledene een testament opgesteld? En zo niet, wie zijn de erfgenamen? Als is vastgesteld wie de erfgenamen zijn, dan rijst de vraag wie nu recht heeft op wat. En wat te doen als alle erfgenamen graag dat ene antieke zakhorloge, of die antieke kast willen hebben?
Wij kunnen u helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap.
In bepaalde gevallen bent u verplicht een notaris in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer één van de erfgenamen minderjarig is, of wanneer een erfgenaam niet het vrije beheer over zijn of haar vermogen heeft. (de erfgenaam staat onder curatele of is onder bewind gesteld). Dit geldt ook wanneer er een registergoed zoals een eigen woning bij betrokken is.

designed by R. Brunsveld van Hulten